IKF’s Channel - Myvid.my

User videos

public
Another Eason’s Life Malaysia by Think and... 03:19
public
Cyberjaya video footage by SOUTERN CORRIDOR... 04:14
public
Virtus Pictures Sdn Bhd 00:20
public
TOTEM CRAFT STUDIO 02:02

User videos<

public
Another Eason’s Life Malaysia by Think and... 03:19
public
Cyberjaya video footage by SOUTERN CORRIDOR... 04:14
public
Virtus Pictures Sdn Bhd 00:20
public
TOTEM CRAFT STUDIO 02:02

User Photos

No results found

Playlists

no playlist found

Groups

No Groups

User activity

Joined 10 months ago
Last Login 10 months ago
User Status offline

Basic info

Looking for Not Applicable
About Me PERBADANAN KEMAJUAN FILEM NASIONAL MALAYSIA (FINAS)
• agensi kerajaan yang diberi kepercayaan untuk menerajui pembangunan industri filem Malaysia.
• Secara rasmi ditubuhkan sejak Jun 1981 melalui Akta Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia
• berperanan penting untuk meningkatkan, memupuk dan mempermudah perkembangan industri filem Malaysia melalui strateginya.
• Memberi perkhidmatan yang cekap, mesra, adil dan saksama.
• Menyediakan latihan untuk meningkatkan kualiti dan produktiviti sumber manusia dalam industri.
• Menyediakan peralatan dan infrastruktur bagi memenuhi keperluan industri.
• Memberi khidmat nasihat kepada pengamal filem untuk meningkatkan kesedaran, pengetahuan dan kemahiran.
• Memantau dan menyelaras aktiviti-aktiviti ke arah membangunkan industri filem berdasarkan fakta.

FILM DIRECTORS’ ASSOCIATION OF MALAYSIA (FDAM)
• Persatuan Sutradara Malaysia/ Persatuan Pengarah Filem Malaysia
• ditubuhkan bagi memayungi segala aktiviti, kepentingan, dan hal-ehwal kebajikan ahli-ahlinya yang terdiri dari sutradara atau pengarah filem cereka untuk tayangan pawagam, televisyen, internet, atau lain-lain bentuk tayangan massa.
• penyeragaman dan kepiawaian bidang penyutradaraan atau pengarahan serta segala yang berkait-rapat
• mengasah dan membangunkan para ahlinya supaya setaraf dan setanding dengan keupayaan profesional dan kreatif para sutradara luar negara.
• Merangka dan mengeluarkan garis panduan, peraturan atau ketetapan tertentu sebagai rujukan bagi sesuatu masalah yang berkaitan penyutradaraan dalam konteks industri perfileman

PERSATUAN PEKERJA PROFESIONAL FILEM MALAYSIA (PROFIMA)
• Pertubuhan perwakilan untuk tenaga kerja professional filem Malaysia yang ditubuhkan pada 1993
• bersuara terhadap kebajikan tenaga kerja filem Malaysia, samada yang masih aktif mahupun bersara
• Kemahiran / kemahiran semula melalui program latihan institusi dalaman dan institusi yang diselaraskan
• Sumbangan ahli untuk industri diiktiraf melalui PROFIMA AWARDs / ANUGERAH PROFIMA

Persatuan Penerbit Filem Malaysia (PFM)
• adalah persatuan perdagangan (‘trade association”) yang telah ditubuhkan pada 1980
• sebuah badan Non-Profit Organization (NGO) yang mewakili industri penerbitan Filem, TV &amp;amp; Digital Media yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
• memainkan peranan penting dalam membentuk hala tuju dan menjaga kepentingan Industri Perfileman dan Kandungan Kreatif Malaysia
• bekerjasama dengan pihak Kerajaan Malaysia dalam memberi input bagi membentuk dasar-dasar pembangunan Industri Perfileman Tempatan seperti “Skim Wajib Tayang”, “Pemulangan Duti Hiburan”, pembentukan “Dasar Perfileman Negara” pada tahun 2005 dan “Dasar Industri Kreatif Negara” pada tahun 2013
• mewujudkan sebuah syarikat Permodalan Penerbit Filem Malaysia Bhd (PFM Bhd) 100% anak syarikat PFM yang berentiti komersil untuk menjana pendapatan dan mentadbirkan dana bagi kepentingan ahli-ahli PFM