IKF’s Channel - Myvid.my

User videos

public
Another Eason’s Life Malaysia by Think and... 03:19
public
Cyberjaya video footage by SOUTERN CORRIDOR... 04:14
public
Virtus Pictures Sdn Bhd 00:20
public
TOTEM CRAFT STUDIO 02:02

User videos<

public
Another Eason’s Life Malaysia by Think and... 03:19
public
Cyberjaya video footage by SOUTERN CORRIDOR... 04:14
public
Virtus Pictures Sdn Bhd 00:20
public
TOTEM CRAFT STUDIO 02:02

User Photos

No results found

Playlists

no playlist found

Groups

No Groups

User activity

Joined 2 years ago
Last Login 2 years ago
User Status offline

Basic info

Looking for Not Applicable
About Me PERBADANAN KEMAJUAN FILEM NASIONAL MALAYSIA (FINAS)
• agensi kerajaan yang diberi kepercayaan untuk menerajui pembangunan industri filem Malaysia.
• Secara rasmi ditubuhkan sejak Jun 1981 melalui Akta Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia
• berperanan penting untuk meningkatkan, memupuk dan mempermudah perkembangan industri filem Malaysia melalui strateginya.
• Memberi perkhidmatan yang cekap, mesra, adil dan saksama.
• Menyediakan latihan untuk meningkatkan kualiti dan produktiviti sumber manusia dalam industri.
• Menyediakan peralatan dan infrastruktur bagi memenuhi keperluan industri.
• Memberi khidmat nasihat kepada pengamal filem untuk meningkatkan kesedaran, pengetahuan dan kemahiran.
• Memantau dan menyelaras aktiviti-aktiviti ke arah membangunkan industri filem berdasarkan fakta.

FILM DIRECTORS’ ASSOCIATION OF MALAYSIA (FDAM)
• Persatuan Sutradara Malaysia/ Persatuan Pengarah Filem Malaysia
• ditubuhkan bagi memayungi segala aktiviti, kepentingan, dan hal-ehwal kebajikan ahli-ahlinya yang terdiri dari sutradara atau pengarah filem cereka untuk tayangan pawagam, televisyen, internet, atau lain-lain bentuk tayangan massa.
• penyeragaman dan kepiawaian bidang penyutradaraan atau pengarahan serta segala yang berkait-rapat
• mengasah dan membangunkan para ahlinya supaya setaraf dan setanding dengan keupayaan profesional dan kreatif para sutradara luar negara.
• Merangka dan mengeluarkan garis panduan, peraturan atau ketetapan tertentu sebagai rujukan bagi sesuatu masalah yang berkaitan penyutradaraan dalam konteks industri perfileman

PERSATUAN PEKERJA PROFESIONAL FILEM MALAYSIA (PROFIMA)
• Pertubuhan perwakilan untuk tenaga kerja professional filem Malaysia yang ditubuhkan pada 1993
• bersuara terhadap kebajikan tenaga kerja filem Malaysia, samada yang masih aktif mahupun bersara
• Kemahiran / kemahiran semula melalui program latihan institusi dalaman dan institusi yang diselaraskan
• Sumbangan ahli untuk industri diiktiraf melalui PROFIMA AWARDs / ANUGERAH PROFIMA

Persatuan Penerbit Filem Malaysia (PFM)
• adalah persatuan perdagangan (‘trade association”) yang telah ditubuhkan pada 1980
• sebuah badan Non-Profit Organization (NGO) yang mewakili industri penerbitan Filem, TV &amp;amp; Digital Media yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia
• memainkan peranan penting dalam membentuk hala tuju dan menjaga kepentingan Industri Perfileman dan Kandungan Kreatif Malaysia
• bekerjasama dengan pihak Kerajaan Malaysia dalam memberi input bagi membentuk dasar-dasar pembangunan Industri Perfileman Tempatan seperti “Skim Wajib Tayang”, “Pemulangan Duti Hiburan”, pembentukan “Dasar Perfileman Negara” pada tahun 2005 dan “Dasar Industri Kreatif Negara” pada tahun 2013
• mewujudkan sebuah syarikat Permodalan Penerbit Filem Malaysia Bhd (PFM Bhd) 100% anak syarikat PFM yang berentiti komersil untuk menjana pendapatan dan mentadbirkan dana bagi kepentingan ahli-ahli PFM