Donation - Myvid.my


Sumbangan Pembangunan Platform


Kami sentiasa memastikan agar platform ini memberi kepuasan dan melakukan yang terbaik  untuk  anda, anda boleh manfaatkan fungsi-fungsi yang disediakan , sekiranya anda mempunyai cadangan dan pandangan, bolehlah memaklumkan kepada kami melalui email myvidteam@gmail.com

Kami memerlukan sokongan anda dalam menaiktaraf  serta tugasan penyelenggaraan platform agar sentiasa mencapai kestabilan dan keselamatan atas talian dan memberi pengalaman yang baik lagi bermanfaat untuk digunakan kepada pengguna laman web ini.

Oleh itu kami berbesar hati sekiranya anda  dapat menyumbang  dalam membantu pembangunan platform ini yang dibina khas untuk warga Malaysia , ini adalah inisiatif yang baik dan mewujudkan jaringan komuniti bersama. 


Anda boleh menyumbang  dalam banyak perkara antaranya video dan nilai , sumbanganan boleh dibuat  melalui akaun PayPal kami myvidmalaysia@gmail.com

Kami tidak menghadkan kepada penyumbang nilai ia terpulang kepada anda.  Penyumbang akan diberi perhatian dan menjadi senarai antara penyumbang kami.


Support us in upgrading and maintaining the platform to stay on-line with stability and security and always provide a good and useful experiences to the users.

Therefore, we believe for the contribution can assisting in the development of this platform it is specially built for Malaysians, this is a good initiative and create a shared community network.

You can contribute in many way including videos and values, donations can be made through our PayPal account myvidmalaysia@gmail.com

We do not limit your donation to it. Contributors will be noted and become a list of our contributors.


MYVIDTEAM