Video Promotion - Myvid.my


Promosi Video


myvid.my ialah platform penyiaran dan perkongsian video dalam membantu menyumbang kepada industri kreatif di negara ini. Myvid.my bertindak mempromosikan video anda dalam apa jua bidang kepada platform media sosial sediada, bagi tujuan memperkenalkan  perniagaan, perkhidmatan, komuniti, pemasaran, komersial dan bakat-bakat untuk tujuan menyampaikan maklumat ini dalam pasaran. 


Myvid.my telah menyediakan sambungan integrasi yang mana anda boleh berkongsi pautan video anda ke media sosial, blog, website dan lain-lain. Selain myvid.my bertindak berkongsi  video anda di FB page, instagram, twitter dan google. Bukan sahaja video tetapi mempromosikan portfolio anda sebagai bahan rujukan kepada sesiapa.

Anda boleh mengenal pasti pengguna yang telah melihat dan menonton video anda, mereka boleh mendapat maklumat berkaitan video anda tentang sesuatu perkara sebagai contoh anda ingin memasarkan sesuatu , dengan itu anda memaklumkan maklumat itudibahagian 'info'  di portfolio anda, ia sangat mudah dan cepat.